Kulturrådet - Ovasjon

April 23rd, 2019

This year, Kulturrådet launched a new development program for cultural and creative industries - Ovasjon! This is a very interesting funding opportunity for our Norwegian developers and developer related events! More information below (information in Norwegian):

I 2019 kjører Kulturrådets seksjon for Kreativ næring i gang Ovasjon: et utviklingsprogram for kulturelle og kreative næringer. Programmet skal bidra til å utvikle forretningskompetansen for bedrifter som jobber innen produksjon, distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kunstneriske uttrykk. Mer om kompetanseprogrammet finner du her.

Kulturrådets seksjon for Kreativ næring har to tilskuddsordninger; Næringsutvikling og Regional bransjeutvikling -- begge med frist den 4. juni 2019 -- som dekker feltene arkitektur, design, mote, spill, film, kulturvern, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Rådgivning i forbindelse med tilskuddsordningene kan avtales i vår kalender, direkte med bransje/feltansvarlig hos Kreativ næring. Les mer om tilskuddsordningene her.