Skip to content

Kulturrådet – Ovasjon

This year, Kulturrådet launched a new development program for cultural and creative industries – Ovasjon!

This is a very interesting funding opportunity for our Norwegian developers and developer related events! More information below (information in Norwegian):

I 2019 kjører Kulturrådets seksjon for Kreativ næring i gang Ovasjon: et utviklingsprogram for kulturelle og kreative næringer. Programmet skal bidra til å utvikle forretningskompetansen for bedrifter som jobber innen produksjon, distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kunstneriske uttrykk. Mer om kompetanseprogrammet finner du her.

Kulturrådets seksjon for Kreativ næring har to tilskuddsordninger Næringsutvikling og Regional bransjeutvikling — begge med frist den 4. juni 2019 — som dekker feltene arkitektur, design, mote, spill, film, kulturvern, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Rådgivning i forbindelse med tilskuddsordningene kan avtales i vår kalender, direkte med bransje/feltansvarlig hos Kreativ næring. Les mer om tilskuddsordningene her.